Projekt dla LO

           

W tym roku SCINK (Stowrzyszenie Centrum Naukowo-Kulturalnych) ma przyjemność przedstawić międzynarodowy projekt MOBILIZA-te! Stop a la ciber-violencia (MOBIL-izuj się! Stop cyber-przemocy!). Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w strategie pozwalające na bezpieczne poruszanie się w przestrzeni cyfrowej oraz wzmocnienie tych, którzy mogą doświadczać przemocy w cyber-przestrzeni, w szczególnosci kobiet. Projekt prowadzony jest wśród młodzieży ze szkół z Hiszpanii, Polski i Słowenii.

W ramach miedzynarodowego projektu MOBILIZA-te! Stop a la ciber-violencia (MOBIL-izuj się! Stop cyber-przemocy!) oferujemy prowadzenie sesji 3 warszatów dotyczących kształcenia pozytywnych społecznych kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałania przemocy w sieci.

Cel warsztatów to:

– dostaczyć pozytywnych narzędzi tworzenia zdrowych, poztywnych relacji, z myślą o konsekwencjach naszego działania w sieciach społecznościowych;

– wzbudzić chęć podjemowania decyzji i osobistej odpowiedzialności oraz pozytywnej komunikacji,

– podkreslić poztywyną wartość sieci społecznościowych i Internetu;

Efektem końcowym projektu będzie stworzenie wspólnej strony internetowej, pomocnej przy bezpiecznym poruszaniu się po przestrzeni cyfrowej oraz podsumowujący wyjazd, na którym spotkają się młodzi z 3 krajów partnerskich (Hiszpania, Słowenia i Polska). Wyjazd zaplanowany jest na lipiec 2021r. ale uzalezniamy go od rozwoju pandemii i zwiaznych z nią obostrzeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (program Erasmus +).