Wolontariat

Inwestując w siebie, nie możemy zapomnieć o innych. W ciągu roku Bursztyn organizuje różnorodne formy pomocy innym. Chodzimy głównie w odwiedziny do osób starszych i samotnych (domy społeczne, mieszkania osób starszych) aby wesprzeć ich rozmową i pomocą w drobnych materialnych rzeczach (np. zakupy, mycie okien).
Na wolontariat wychodzimy w tygodniu i w soboty. Więcej o informacji pod nr tel: 539 818 750 (Magda Senger).