Czym jest Klub?

Na zajęcia klubu uczęszczają dziewczyny w wieku 10 – 17 lat. Uczennice mogą poszerzać tu swoje horyzonty intelektualne, rozwijać zainteresowania, zawierać trwałe przyjaźnie, twórczo spędzać wolny czas i wzrastać w wartościach chrześcijańskich. Spotkania odbywają się w soboty. Informacje o wyjazdach letnich znajdują się na Stronie Głównej.