Centrum Kulturalne „Bursztyn”
Al. Wojska Polskiego 90B, 70-482 Szczecin
Tel. 793 832 287, e-mail: ck.bursztyn@gmail.com