Działamy w Szczecinie od 1992 roku. Oferujemy spotkania otwarte o różnorodnej tematyce dla kobiet. Ponadto oferujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest wspieranie rozwoju kulturalnego, społecznego, intelektualnego i duchowego kobiet na każdym etapie życia.

Kluby dla dzieci i młodzieży pomagają w dobrym wykorzystaniu czasu, kształtowaniu charakteru, postaw przyjaźni i otwartości na innych, są wsparciem dla rodziców w wychowaniu. Zachęcamy również do wolontariatu.

Zajęcia dla dorosłych obejmują spotkania, wykłady i warsztaty dotyczące różnych dziedzin życia: od kultury i duchowości przez ekonomię po modę czy zarządzanie domem.

Ponadto przy CK Bursztyn funkcjonuje akademik dla studentek, w którym panują domowe warunki sprzyjające studiowaniu i rozwojowi osobistemu.

Opiekę duszpasterską nad wszystkimi działalnościami sprawuje Opus Dei, Prałatura Personalna Kościoła Katolickiego. Więcej nt. misji Prałatury założonej przez św. Josemarię Escrivę znajdziesz na https://opusdei.org/pl-pl/