O stowarzyszeniu
SCINK

Centrum Kulturalne „Bursztyn” w Szczecinie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Naukowo – Kulturalnych.
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego, zwłaszcza zaś poprzez:
1. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej i innej zmierzającej do samodoskonalenia,
2. Szerzenia dobroczynności, pomocy społecznej, ochrony środowiska, wzajemnego zrozumienia, zdrowych zasad kultury fizycznej i sportu, przygotowanie do zawodu w oparciu o najlepsze tradycje i wzory nauki i kultury Polskiej,
3. Troskę o pełny i wszechstronny rozwój człowieka, zgodnie z prawdą o człowieku, w duchu miłości ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem jej historii i tradycji.
KRS 0000100768
NIP 8522376613
REGON 812544935
Adres siedziby:
Al. Wojska Polskiego 90 B
70-482 Szczecin, Polska